Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

TÔI THÍCH THỂ THAO

Tôi, tôi thích thể thao
Từ thuở thiếu thời,
Tôi, tôi thích thể thao,
Tính tôi thích thể thao.
Tinh thần thể thao,
Thời ta thật tiến
Từ tay thợ tiện
Thủy thủ tàu to,
Tới toàn thể thôn ta,
Tôi thấy thật thế.
Tập tấn, tôi tập tạ
Tuổi thọ tựa thép tôi
Tiểu thư cứ thon thon
Trai tráng cứ trùng trục,
(Trùng trục, trùng trục,
Trùng trục, trùng trục)
Từ thợ thuyền trí thức
Thấm tháp tận tinh thần
Tám tiếng ta tận tâm
Tan tầm ta tranh thủ
Tắm táp thật thích thú
Tinh thần thấy thảnh thơi
Thao tác thì thêm tài
Thành tích ta tiến tới.
Theo thuyết trình, từ thầy thuốc tây tới thầy thuốc ta,
Thể theo tin tức thực tế từ Ti Thông tin tuyên truyền,
Tôi thấy, từ thiếu tá, trung tá, thượng tá
Tới thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng,
Tất thảy thích thể thao.
Tập tành thể thao
Tính tình tươi trẻ
Tránh thói trì trệ
Trị tuyệt tê thấp
Tránh tật tim to
Tẩy trừ… Tào Tháo.
Thể thao thân thiện thì thương
Tài trai ta tránh thói tầm thường tía tai
Tôn trọng tình thương
Tránh thói tàng tàng
Trổ tài tỉ thí
Tóc tai tơi tả
Tống thụi thẳng tay
Tưởng thế thì tài
Tức thì tía tai
Thắng thì trừng trợn
Thua thì táo tợn
Tới tình trạng tổn thương
Thế thì… tầm thường.
Trai tráng thời ta
Thẳng thắn thật thà
Tập tành tử tế
Tin theo tập thể
Thích thú thể thao
Tính tình thanh tao
Thể thì thật tuyệt
Tính tôi thích thể thao
Tính tôi thích thể thao
Tính tôi thích thể thao
Tính tôi thích thể thao
Thế thì thật tuyệt.